"On Dört Reşahâtı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın... On üç Lem’a ile Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten işittik..." Buradaki yerler hakkında bilgi verir misiniz?


"On Dört Reşahâtı tazammun eden On Dördüncü Lem’anın

BİRİNCİ REŞHASI

Rabbimizi bize tarif eden üç büyük, küllî muarrif var: Birisi şu kitab-ı kâinattır ki, bir nebze şehadetini on üç Lem’a ile Arabî Nur Risalesinden On Üçüncü Dersten işittik.."(1)

Nur'un İlk Kapısı adlı eserde; On Dördüncü Derste, on dört adet lem'a vardır. On Dördüncü Lem'a'da da on dört adet reşha vardır.

On Üç Lem'a; On Dört'ten önceki yani Reşhalardan önceki Lem'alardır.

On Üçüncü Ders de; Yine Nur'un İlk Kapısındaki On Üçüncü Derstir.

(1) bk. On Dokuzuncu Söz.