"Havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemâl-i suhuletle intişar etmesi ve yeraltında yemiş vermesi,.." Burayı nasıl anlamalıyız; çekirdek yer altında çürüyüp, yeryüzünde yemiş vermiyor mu?


Ağaç ve bitkilerin yeryüzünde gövde ve dalları olduğu gibi, toprak altında da kökleri ve kancaları bulunmaktadır. Gövde ve dallar, latif olan hava içinde nasıl kolay bir şekilde gelişip büyüyor ise, aynı kolaylık ve büyüme İlahi kudretin tesiri ile toprak altında kök ve kancalar için de geçerlidir.

Toprak ve taş, tabiatı itibari ile katı ve geçit vermez kesif şeylerdir. Ağacın veya bir çiçeğin kökü toprak ve taşa nispeten gayet narin ve zayıf tabiattadır. O narin ve zayıf kökün kesif olan taş ve toprağın içinden bir şekilde çıkması ve intişar etmesi bir mucizedir. Nitekim bütün bitkilerin kökleri taş ve toprak altından huruç ediyorlar.

Bu inceliğe bir şekil ile işaret edelim:

Şekilde görüldüğü gibi, kökler, intişar etme / yayılma yönünden gövde ve yapraklardan geri kalmaz.