"Akıl" ve "fikir" kavramları arasındaki ilişkiyi açar mısınız?


Akıl özne fikir ise yüklemdir. Yani akıl fikir etmeye yarayan bir alet iken, fikir ise bu aletin neticesinde ortaya çıkan iş ve eylemdir, diyebiliriz. Ağaç ile elma, arı ile bal, inek ile süt ne ise, akıl ile fikir arasında da benzer bir gereklilik bağı vardır.

Akla tabi olmak, akıl aletini bütün aksamı ve illiyet esasına uygun bir  şekilde kullanmak demektir. Yani ince eleyip sık dokuyarak aklı en güzel bir şekilde kullanmak anlamına geliyor ki, böyle kullanılan akıldan güzel fikirler, tatlı tefekkürî manalar çıkar.