EBÛ SÜFYAN (R.A.)


Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. Mü’minlerin annelerinden olan Ümmü Habîbe’nin (r. anha) babası, dolayısıyla Peygamberimizin (a.s.m.) kayınpederi idi. Ebû Süfyan Müslüman olmadan önce yirmi yıl kadar İslâma ve Resulullaha (a.s.m.) düşmanlık yapmış, Müslümanlar aleyhindeki bütün komplolarda rol almıştı. Mekke’nin fethinden sonra İslâmiyeti kabul etti ve ölünceye kadar İslâma hizmet etti. Huneyn savaşının en zor zamanlarında Peygamber Efendimizi (a.s.m.) koruyan birkaç Sahabîden biri oldu. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) onun hakkında “Allah Ebû Süfyan’ın bütün günahlarını affetsin, ben ondan razıyım” buyurmuştur. Hicrî 20 yılında vefat etti ve cenaze namazını Hz. Ömer (r.a.) kıldırdı.