"Evet, 'Men talebe ve cedde, vecede' bir düstur-u hakikattir. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şâmil olabilir." cümlesini izah eder misiniz?


"Men talebe ve cedde, vecede” Bir şeyi gönülden dileyen ve onu elde etmek için çabalayan insan, mutlaka istediği şeyi bulur (arzusuna nail olur).

Bu düstur, her meslekte ve her hususta geçerlidir. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir. Öyle ise biz Müslümanlar hususen Nur talebeleri Âlem-i İslâm için ittihat ve ittifakı ihlas ile istemeli ve bunun için vecd ile çalışmalıyız.