"Cennetin meyveleri renkçe birdir." cümlesini izah eder misiniz; cennet meyveleri hangi renktir?


مِنْ قَبْلُ Yani, 'Bundan önce yediğimiz meyvelerdir veya dünyada yediğimiz meyvelerdir.' Çünkü Cennetin meyveleri, birbirine benzediği gibi, dünya meyvelerine de zahiren benzerler."

وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا Yani, 'Rızıkları birbirine müteşabih olarak getirilir.' Hadîste de vârid olduğuna göre, Cennetin meyveleri suretçe birdir, ama tatları, taamları bir değildir." (1)

Burada bahsedilen mevzu ile alakalı geçen hadis-i şerif şudur:

(Cennettekilerden) birine bir kâse getirilir. Ondan yer. Sonra başka bir tane getirilir ve der: Bu bize getirilen önceki gibi. Melek der: 'Ye. Renkler aynı tatları farklı.'”(2)

 Bu hadis-i şerif ile Üstad'ın şu, "Cennetin meyveleri, birbirine benzediği gibi, dünya meyvelerine de zahiren benzerler." ifadesi nazara alındığında; cennetin meyveleri birbirine benzemesi iki manaya gelmektedir:

1. Cennette yenilen bir meyvenin aynı türden yenilen bir öncesi ile birbirine benzemesi fakat tatlarının farklı olmasıdır.

2. Cennetteki meyvelerin hangi meyve ise dünyadaki o meyveye benzemesidir.

Dolayısıyla cennetteki bütün meyvelerin birbirine benzemesi veya hepsinin yeşil olması mevzu bahis olmayıp Üstad Hz.'lerinin Arapça aslında levn (renk) kelimesinin karşılığında suret kelimesi kullanmasından (bk. İşaratü'l-İ'caz, s.193) anlaşılıyor ki renklerinin aynı olmasından maksad cennetteki aynı tür meyveler hem birbirine hem de dünyadaki aynı türdeki meyvelere görünüş olarak benzemektedir. Aksi halde Cennet meyvelerinin hepsi birbirine benzediği takdirde aynı anda dünya meyvelerine de benzemesini izah etmek mümkün olmamaktadır.

Dipnotlar:

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 25. Ayet Tefsiri.
(2) bk. İbn Kesir 1/114; Ed-Dürrü’l-Mensur, 38/1.