"İnsan eti yiyen yamyamların ve vahşî canavar çete reislerinin dahi bir usulü var, bir düstürla hükmeder. Siz hangi usulle bu acîp tecavüzü yapıyorsunuz?" Yamyamların kuralı nedir ki, Üstad o zalimleri böyle vasıflandırıyor?


Bu gibi ifadelere teşbih nazarı ile bakmak gerekir. Her teşbihin de bir gerçekliğe sahip olması gerekmiyor. Burada esas olan şey kastedilen mana ve gayenin muhataba tesirli bir şekilde ifade edilmesidir.

Yamyamların içtimai hayatı her ne kadar ilkel ve vahşi de olsa, onların kuralsız ve geleneksiz yaşadıkları anlamına gelmiyor. Onlarında kendine özgü bir gelenekleri bir kanunları bulunuyor, ama bu kanunlar çok vahşi ve ilkeldir.

Burada ifade edilen mana, kuralın keyfiyeti değil kurallara bağlı kalınmasıdır. Yamyamların kuralları keyfiyet açısından vahşi ve ilkel olabilir, ama kurallara olan bağlılıkları takdire şayestedir. Bu yüzden "En kötü kural kuralsızlıktan iyidir." denilmiştir.

Özetle, çağdaş olduğunu iddia edip kuralsız hareket eden birisi, kurallara uyan ama yamyam olan birisine asla yetişemez. Demek kural tanımayan zalimler yamyamlardan daha aşağılık kimselerdir.