"Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta, müsamaha hamiyet, fedakârlık bir haslet, bir amel-i salihtir. Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta, müsamaha hıyânet, fedakârlık bir sıfat, bir amel-i talihtir." İzah eder misiniz?


"Mütekellim-i vahde olsa eğer bir zâtta, müsamaha hamiyet, fedakârlık bir haslet, bir amel-i salihtir."(1)

Bir kimsenin, kendi şahsına yapılan hata ve kötülüklere karşı hoşgörülü ve affedici olması, çok güzel bir gayret ve fedakârlık anlamı taşır ve bu haslet çok güzel ve övülesi bir ameldir.

"Mütekellim-i maalgayr olsa eğer o zâtta, müsamaha hıyânet, fedakârlık bir sıfat, bir amel-i talihtir."(2) 

Ama aynı kimse, şahsı adına değil de temsil ettiği tüzel kişilik adına aynı tavrı gösterse, yani temsil ettiği tüzel kişiliğe olan hakaret ve hataları hoş görüp görmezlikten gelse, o zaman bu hoşgörü ve affedicilik iyi bir amel değil hıyanet ve alçaklık olur.

Birisi benim şahsımı ve nefsimi tenkit etse, hatta aşağılasa, ben buna karşı sabırlı ve fedakâr bir şekilde müsamaha göstersem, bu nefis terbiyesi açısından güzel bir haslet olur. Ama aynı şahıs mensubu olduğum dinime ve milletime hakaret etse ve ben buna tepki göstermeyip müsamaha göstersem, bu tam bir zillet ve hainlik olur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Lemeat.

(2) bk. age.