"Fakat bazı işaretlerle, hakikatleri bilinmezse de vücutları bildirilebilir." Nasıl anlayabiliriz, çünkü Miraç Risalesi'nde miracın hakikati anlatılıyor?


Mi'racın öyle derin hikmetleri bulunuyor ki, bunu tamamıyla ihata etmek mümkün değildir. Ama bu derin sırlar bazı işaretlerle ve temsillerle akla yaklaştırılabilir ve kalbe itminan verilebilir. Bu hususta akıl bütün bütün hissesiz kalmaz.

Mesela, ruh latif ve nuranî bir varlık olduğu için hakikati anlaşılamaz. Ama ruhun varlığına dair yüzlerce delil ve işaretler vardır. Bu deliller aklı tatmin edip doyurur.

Mi'racın da tam olarak anlaşılmayan derin sırları ve hikmetleri vardır; ama bunların vücutları ve varlıkları bazı delil ve işaretler ile ispat edilebilirler.

Hakikat-i mi'raçta bahsedilen şeyler, mi'racın bilinmesi mümkün olmayan hakikatlerinin vücutlarını ispat etmek içindir. Mesela mi'racın en büyük meyvesi olan rü’yetin keyfiyet ve mahiyeti asla bilinemez, ama bu vakanın varlığı ispat edilebilir.