Risaleleri ilk tanıdığımda ne güzel okuyor, tefekkür ediyordum. Şimdi ise Külliyatı bitirdim ve şimdi aynı şeyleri okuduğumdan, tamam ben bunları biliyorum, hep aynı şeyler diyerek okumaya devam edemiyorum, yardımcı olur musunuz?


Evvela ülfet, ünsiyet ve nazar-ı sathi, ilim ve tefekkürün baş düşmanıdırlar. Çok kimseler bu ülfet, ünsiyet ve nazar-ı sathi hastalığı yüzünden feyizden mahrum kalıyorlar. Bu hastalıkların ilacı ise tefekkür, teemmül, tezekkür ve tahkikattır. Yani Risale-i Nur'u iyi bilen kimseler ile bol bol mütalaa ve münazara etmektir. O zaman Risale-i Nur'un o muazzam ilim ve tefekkür cihetleri zuhur etmeye başlar. Yoksa bu hastalıklı nazarla bir yol almak zordur.

İkincisi günahlar, ibadetteki eksiklikler, dünyevi meşguliyet ve gafletler de feyzi tıkayan faktörlerdir. Kalbi günahlar ile sersemleşmiş, aklı lüzumsuz işler ile uyuşmuş, ruhu gaflet ile kapanmış bir vaziyette insanın yüksek ve latif manaları avlaması biraz zordur. Nasıl arabanın hava ve mazot filtresi tıkandığında arabanın verim ve performansı düşüyor ise, insanın feyiz filtreleri günah ve gaflet tozları ile tıkanmış ise, Risale-i Nur'dan feyiz alması da zorlaşır.

Üçüncüsü Risale-i Nur'u bir vird edası ile değil tefekkür derinliği ile okumak gerekir. Maalesef cemaat içindeki bir çok insan yeni insanları yanlış yönlendiriyorlar. Risale-i Nurlar İsm-i Hakime mazhar olduğu için tefekkür ve ilim ön plandadır. Okumak anlamanın bir vesilesi bir aracıdır, asıl amaç anlamak ve hazmetmektir. Ama bize genelde araçlar amaçmış gibi lanse ediliyor.

Bizim kanaatimize göre selam kelam ifade eden ya da hizmet prensipleri ile ilgili lahikaları yenilere okutmak gerekmiyor. Öncelikle kişinin ihtiyaçlarını okuması gerekir, daha sonra ihtiyaç hissederse diğer yerleri okur.

"Külliyatı al baştan sona üç defa oku, sonra sana açılır." demek, bize göre şekilci ve kalıpçı bir bakış açısıdır. Her insanın ihtiyaç ve gereksinimleri farklıdır, dolayısı ile okuma şekli de buna göre şekillenir, diye düşünüyoruz. Ezbercilikten kurutulmalıyız.

Çok okuyup az anlamak yerine, az okuyup çok anlamak daha üstündür. Lakin çok okuyup çok anlamak en üstünüdür. Bizim hedefimiz de bu olmalıdır.