"Çünkü, hayvan, dünyaya geldiği vakit, âdeta başka bir âlemde tekemmül etmiş gibi, istidadına göre mükemmel olarak gelir, yani gönderilir." İzah eder misiniz?


Aklı ve şuuru olmayan bir ördek yavrusunun, doğar doğmaz gölde yüzmeye başlaması, bir sivrisineğin vur kaç harp sanatını kısa bir müddet içinde öğrenmesi ve insan vücudunda uygulaması, bir koyun, inek ve keçi yavrusunun doğar doğmaz ayağa kalkıp annesinin peşinde koşmaya başlaması gibi yüzlerce, binlerce örnek, bize hayvanların bu dünyaya tekemmül ve talim etmek için değil, belli vazifeleri ifa etmek için gönderildiklerini gösteriyor.

Yani hayvanlar insanlar gibi dünyaya maddi ve manevi terakki ve tekemmül etmek için değil, belli bir maksada hizmet etmek için, donanımlı ve yaratılış gayesine uygun bir olgunlukta gönderiliyorlar. Şayet hayvanlar da insanlar gibi terakki ve tekemmüle uygun olarak dünyaya ham ve donanımsız bir şekilde gönderilmiş olsalardı bizim bal, süt ve et yememiz mümkün olmazdı. 

Bu yüzden hayvanat  dünyaya geldiği vakit, âdeta başka bir âlemde tekemmül (gelişmiş) etmiş gibi, istidadına (kabiliyetine) göre mükemmel olarak gelir, yani gönderiliyorlar.