"Hükemâ-yı dâlle" hakkında bilgi verir misiniz? Bunlar hangi düşünce ekolleri oluyor?


Burada hikmet felsefe, hükema da bu felsefe ile iştigal eden filozoflar anlamında kullanılıyor. Dâlle ise, haktan ve doğru yoldan sapmış, ayrılmış anlamındadır. Dolayısı ile "hükema-yı dâlle" hidayetten ve sırat-ı müstakimden sapmış felsefecile (filozoflar) ya da felsefi ekoller anlamına geliyor.

İslâm’a muhalif olan bütün felsefi ekollere ya da filozoflara hükema-yı dâlle diyebiliriz. Bunların sayısı çoktur.

Bazıları şunlardır:  Pozitivizm, pesimizm, spiritüalizm, dualizm, idealizm vs...