Geçmiş peygamber ve ümmetlerin Risalelerden haberleri var mıydı?


İşi abartmak ve mecrasından çıkartmak, o işin çirkinliğe düşmesine yol açmakla eş değerdir. Bu yüzden sevdiğimiz şeyde ifrata gitmemeliyiz ve her şeyi haddi ayarında sevip saymalıyız. Bir şeyi haddinden aşağı göstermek o şeye nasıl bir hakaret ise, o şeyi haddinin üstünde göstermek de zımni bir hakaret sayılır.

Risale-i Nur'a Kur’an'da ve hadislerde zımni bir şekilde işaret ve beşaret edilmesi kâfidir. İfrata gidip başka peygamberlere ve ümmetlere bunu teşmil etmek gerekmiyor.

Üstad Hazretleri, Risale-i Nurların makbuliyetine dair otuz üç ayetten delalet ve işaretler çıkarmıştır. Bu işaret ve delaletlerin tafsilatı Birinci Şua adlı risalede kapsamlı bir şekilde izah edilmektedir, tafsilatı için oraya bakılabilir.

Diğer peygamber ve ümmetlerinin Risale-i Nur'a dair işaret ve beşaretleri hakkında Risale-i Nur'da bir ifade geçmemektedir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Nur sûresi'ndeki bazı ayetlerin Risale-i Nur'a işaret ettiği kesin mi?