Allah'ın kendi cemal ve kemalini müşahede etmesini nasıl anlamalıyız, biraz açar mısınız?


Bir insanın, kendi üzerinde tecelli eden güzellik ve mükemmellikleri görüp ondan bir lezzet ve keyif alması, Allah’ın kendi sonsuz cemal ve kemaline bakıp ondan İlahi bir şuunat ile keyif ve lezzet almasının bir yansıması bir tecellisidir.

Yakışıklı birisi aynaya bakıp kendini seyretmekten nasıl cüzi bir keyif ve lezzet alıyor ise, -tabiri caiz ise- Allah da sonsuz cemal ve kemalini müşahede etmekten, uluhiyetine uygun bir şekilde bir lezzet-i mukaddese bir keyf-i münezzehe alıyor denilebilir ve bu Risale-i Nur'un bir çok yerinde ifade edilmektedir.

Kemal, bir şeyin eksiksiz, noksansız ve mükemmel olmasına denir. Aynı zamanda bütün güzel  sıfatların onda cem olmasına işarettir. Allah’ın nihayetsiz kemali ise, onun isim ve sıfatlarında herhangi bir eksiklik ve kusurun olmaması ve her bir isim ve sıfatın en kamil noktada ve kıvamda olmasına bakar.

Mesela, kudret sıfatı sonsuz kemaldedir. Yani, artık onun üstünde daha kamil bir kudretin olması düşünülemez demektir. Her isim ve sıfatın kemali farklı farklıdır. Kudretin kemali; her şeye gücü yetmesi, hiçbir şeyin onu aciz bırakamaması olurken, ilim sıfatının kemali her şeyin, her şeyini bilen ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen anlamındadır.

Yani kemal; Allah’ın zat-ı akdesinden başlar; şuunatına, ordan sıfatlarına, ordan isimlerine, oradan icraat ve sanatlarına kadar hepsinde en kamil ve mükemmel kıvamda olmasına denir.

Kâinattaki bütün mükemmellikler ve kemaller onun kemalinden, çok perdelerden geçmiş ve gelmiş zaif gölgeleri hükmündedir.

Mesela, Allah, bir çiçeği yaratırken, o çiçekteki şekil, sanat ve sanattaki kemal Allah’ın Musavvir isminin kemalinin bir yansımasıdır. Çiçekteki ziynet ve cazibe, Müzeyyin isminin kemalinin bir tecellisidir ve hakeza...

Bu mana ve ölçüyü bütün kâinat ve içindekilere tatbik edebiliriz. Sanattaki mükemmellik, mükemmel isimlerden gelir. İsimlerdeki mükemmellik, mükemmel sıfatlardan gelir, sıfatlardaki mükemmellik de mükemmel bir Zat-ı Akdes'ten gelir.

Bu zincirin bir halkasının kemalden yoksun olması düşünülemez, olması muhaldir. İşte Allah bu kemalini ve tecellilerini her aşamada her katmanda müşahede etmekte ve bundan -tabirinden aciz olduğumuz- İlahi bir keyf-i münezzeh ve lezzet-i mukaddes almaktadır.