"Herbir insan dahi, küçük bir âlemdir. ‘Rabbil alemin’ tabiri ise, ‘Doğrudan doğruya her âlem, Cenab-ı Hakk’ın rububiyetiyle idare ve terbiye ve tedbir edilir.’ demektir." İzah eder misiniz?


Kur’an'da geçen “Rabbul âlemin” tabirine alimlerimiz 18.000 âlem demişler. Bu rakam kesretten kinayedir. Yani Arap edebiyatında 7, 70, 700, 7000, 70.000 veya 18.000, 28.000 gibi sayısal ifadeler, çokluğu ifade etmek içindir.

Âlimlerimizin çoğuna göre her bir insan her bir hayvan her bir bitki veya her bir melek her bir cin bir âlemdir. Hatta her bir hücre başka hücrelere benzememesi dolayısıyla bir âlemdir.

İşte Allah, "Âlemlerin Rabbidir" veya "Ey Habibim! Seni âlemlere rahmet olasın diye gönderdik" gibi Kur’anî ifadeler, tamamıyla tüm kâinatı ve içindeki her bir hayat sahibin hatta cansızları da içerisine almaktadır.

Kâinatta her bir şeyin âlem şeklinde ve ayarında olmasını bugün en güzel fen ilimleri anlatıyor. Bir hücrenin anatomik yapısını inceleyen biyoloji ilmi, hücrenin ne kadar muazzam bir sanat ne kadar büyük bir âlem olduğunu bize gösterip ispat ediyor. Hatta öyle ki maddenin en küçüklerinden olan atom üzerine fakülteler kuruluyor. Demek atom kendi içinde bir âlem o fakülte de onu okuyan bir ortak akıldır.