Şu Dünyadaki Tezyinattan Maksat Nedir?


"Hem anlarsın ki, şu dünyadaki tezyinat, yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştahını açar, fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır; doymaya kâfi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu tezyinat ibret içindir, şükür içindir."(1) 

Burada ifade edilen "tezyinat", eşyanın estetik ve güzel bir şekilde yaratılmasıdır. Elmanın o tatlı ve çekici görünümü, çiçeğin sevimli ve güleç yüzü, ağacın estetik ve hoş tasarımı, yıldızların gece formu üzerinde parlak ve ışıklı bir şekilde durması, denizlerin mavi astarı ve yakamozu hep bu tezyinatın işleridir.

Üstad Hazretleri bu manaya şöyle işaret ediyor:

"Hem bütün mahlûkatın yüzüne tebessüm eden bütün ziynetli nebâtat ve hayvânattaki tezyinat ve gösterişler, bilbedâhe, perde-i gayb arkasında bu süslü ve güzel san'atlarla kendini tanıttırmak vesevdirmek ve bildirmek isteyen bir Zât-ı Zülcelâlin vücub-u vücuduna ve vahdetine delâlet ederler. Demek, eşyadaki süslü vaziyetler, gösterişli keyfiyetler, tanıttırmak ve sevdirmek sıfatlarına kat'iyen delâlet eder. Sevdirmek ve tanıttırmak sıfatları ise, bilbedâhe, Vedûd, Mâruf bir Sâni-i Kadîrin vücub-u vücuduna ve vahdetine şehadet eder."(2) 

Eşyanın hikmetli yaratılması Allah’ı tanıtmak için ziynetli ve süslü yaratılması da Allah’ı sevdirmek içindir. Bu yüzden Allah yaratmış olduğu her şeyi estetik ve güzel olarak yaratmıştır. Elmanın hikmet ve faydaları Allah’ı bize tanıtırken, estetik ve güzellikleri de Allah’ı bize sevdiriyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Mukaddime.

(2) bk. age., Otuz Üçüncü Söz, Yirmi Yedinci Pencere.