"Ben de onun hiddetine karşı dedim: 'Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduddur.' Dehşetli bir put kırdım." Buradaki "pot kırma"yı kimisi "put kırmak" şeklinde değerlendiriyor, nasıl anlayabiliriz?


"Pot kırmak" tabiri, "zaman ve mekan açısından söylenmemesi gereken bir sözü söylemek" anlamına geliyor. Söylenen söz doğruda olsa bile, mekân ve zamanlama açısından söylenmemesi gerekeni söylemek karşı tarafın bir yerlerini kırar.

Mustafa Kemal hem konumu hem de bulunulan mekân (makam) açısından muktedir birisidir. Böyle bir adama karşı hiddetli ve şiddetli bir şekilde karşılık vermek, idam sehpasına bir adım yaklaşmak sayıldığı için, Üstad Hazretleri ciddi anlamda zaman ve mekânın şartlarını zorlayarak pot kırmıştır, denilebilir.

Yani Üstad Hazretlerinin ifadelerindeki muhteva doğru, söylenen söz haktır, ama zamanlama açısından "pot kırılmıştır" denilebilir. 

"Put" diyenler açsından, aynı zamanda o şahsın nefis ve kibir putunu kırmıştır denilebilir. Şayet üstad Hazretleri onun hiddetine karşı alttan alsa idi zillet olacaktı; bu yüzden Üstad Hazretleri zahiren pot, hakikat noktasından put kırmıştır, demek daha uygundur diye düşünüyoruz.