"Ona sorulsa, “Ne yapıyorsun?” “Devletin angaryasını çekiyorum” der." Buradaki "angarya"yı biraz açar mısınız? Bizler rızk peşinde koştuğumuzdan değil, ibadet ettiğimizden cennet veriliyor...


"Cennet" insanın amelinin bir karşılığı bir ücreti değil, Allah’ın fazıl ve kereminden verdiği bir ekstra ikram ve ihsandır. Yani insanın yapmış olduğu ibadetler sabık (daha önce verilen) nimetlere bir şükran bir teşekkür niteliğindedir.

Temsildeki askerin, karavana taşıyıp yıkaması insanın bu dünyada rızkı için çalışıp çabalamasına kinayedir. İnsanın dünyada çalışıp çabalaması, rızkı hakiki anlamda elde etmek için değil, meşguliyet ve oyalanmak içindir. Bu meşguliyet ve oyalanmak işine "angarya" denilmektedir.

Nasıl askerin rızkı ve tayinatı devletin garantisi altında ise, insanın dünya kışlasındaki rızkı ve tayinatı da Allah’ın garantisi altındadır. Öyle ise rızık için telaşa düşmek yersizdir.

Nasıl askerin, asıl vazifesi olan "talim ve cihadı" rızık endişesi ile terk etmesi askerliğe ihanet ise, aynı şekilde insanın bu dünyada asıl vazifesi olan ibadet ve takvayı, geçim derdi ve telaşı yüzünden unutması da aynı derecede ihanettir.

Evet, insan dünyaya geçim peşinde koşmak için değil, iman ve ibadet için gönderilmiştir. İnsanın asıl vazifesi iman ve ibadettir. Bu sebepten dolayı geçim bahanesi ile insan ibadetin özü hükmünde olan namazı terk edemez.

Dünyada çalışmak ve geçim peşinde koşmak, insana bir meşguliyet olsun diye verilmiştir. Geçim peşinde koşmayı, abartıp, bunu maksat ve gaye haline getirmek yersiz ve saçma bir tutumdur. Tıpkı askerin asıl vazifesi olan talim ve cihadı terk edip geçim meşgalesini gaye ve maksat haline dönüştürmesi gibi. Halbuki geçim bir eğlence bir meşgaledir, yoksa insanın asıl vazife ve gayesi değildir.