Üstad, neden Risalelerin Diyanet eliyle basılmasını ve Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesini bu kadar istemiş?


"Demokrata ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risale-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâmı, hattâ bir kısım Hıristiyan devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı muzahrafattan temizleyip ibadet mahalli yapmaktır."(1)
Risalelerin Diyanet eliyle basılması, Risale-i Nur'un devlet tarafından onaylanması, sahiplenilmesi ve aslının korunması anlamına geliyor.
 
İstikbalde inşallah eğitim, ruhunu Kur'an nurlarından alacak, idare ve asayiş Kur'an nurlarına göre tanzim edilecek, sosyal hayatın saadeti Kur'an nurlarında aranacak ve insanlığa sunulacak. Bütün bunların olabilmesi için evvelâ Risale-i Nur'un devlet nezdinde kabul görmesi gerekir.

Ayasofya, fethin sembolüdür, müze değil camidir. Ayasofya'nın açılması büyük bir fütuhat olmasının yanında, İslâm âlemine de Osmanlı ruhunun dirilişini müjdelemektir ki İslâm birliğinin tesisine büyük hizmeti olacaktır...
 
(1) bk. Emirdağ Lâhikası - II, 147. Mektup.