"Zekâtü’l-ömrü; ömr-ü sâni (Ömer-i Sâni) yolunda sarf eyle." Buradaki "ömr-ü sani" ile "Ömer-i Sâni" ifadelerini nasıl anlayabiliriz?


"Hilafete dair bir rüyadır. Âlem-i mânâda padişahı gördüm. Dedim: 'Sen zekat-ül ömrü Ömer-i Sânî’nin mesleğinde sarfet!.. Tâ ki, meşruti­yet riyasetine lâzım ve biatın mânâsı olan teveccüh-ü umumiyeyi kazana­sın.' ”(1)

"Ömer-i Sâni" II. Ömer demektir ki tarihte Hazreti Ömer birinci Ömer iken, onun neslinden gelen ve Emevi döneminde iki yıl gibi kısa bir zaman halifelik yapan Ömer Bin Abdulaziz İkinci Ömer unvanını almaya hak kazanmış muazzam bir halifedir. Hatta bir çok İslâm âlimi ona "beşinci reşit halife" nazarı ile bakmıştır.

Özet olarak, Üstad Hazretleri rüya âleminde padişaha "kalan ömrünü Ömer Bin Abdulaziz gibi bir halife olarak geçir" diyor. O zaman ömr-ü sanini yani ahiretini de kurtarmış olursun, diye nasihat ediyor.

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Makaleler, Makale-9.