"Cennet adamlar istediği gibi, cehennem de adam ister." cümlesini açıklar mısınız?


Bir temel atılınca, bunun arkasından bu temel üzerine bir binanın yapılması kaçınılmazdır, aksi takdirde temelin atılması hikmetsiz ve manasız olurdu.

Aynı şekilde günah ve sevap, küfür ve iman, iyi ve kötü temelinde yaratılan bir insanın, cennet ve cehennem ile sonuçlanması ya da oralara dökülmesi, insanın yaratılış amacı ve hikmetinin bir gereğidir.

"Cennet adamlar istediği gibi, cehennem de adam ister."(1)

ifadesi bu gerçeğe ve inceliğe işaret ediyor. "Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir." sözündeki gereklilik bağı, insan fıtratı ile cennet ve cehennem arasındaki gereklilik bağı gibidir denilebilir. 

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, 21. Mektup.