"Cennet hayatının bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukàbil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâl,.." ifadesini izah eder misiniz? Cennette her şey kemaliyle varsa, Allah'ı görmekle neden mukayese edilemiyor?


Cennetteki bütün güzellikler, Allah’ın sonsuz güzelliğinin bir pırıltısının yansımasından ibarettir. Ya da Allah sonsuz cemali bir okyanus ise, cennetteki bütün güzellikler o okyanustan bir damla bile değildir. Haliyle sonsuz güzellik yanında bir pırıltının, bir damlanın esamisi bile okunmaz.

Dünya ve cennetteki güzellikler, Allah’ın sonsuz güzelliğinin yanında gölge gibidir.  Gölge nasıl aslın yerini tutamaz ise, gölge hükmünde olan dünya ve cennetteki güzellikler de asıl olan Allah’ın sonsuz güzelliğinin yerini asla ve kata tutamaz.

Yeryüzündeki bütün annelerin şefkati toplansa, Allah’ın sonsuz şefkatinden bir damla bile olamaz. Aynı mantık ve mana yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, cemalullah ve bunun rü’yet edilmesinde de caridir. Çok güzel bir adam Yusuf (as)’in yanında nasıl sönük kalıyor ise, mahlukatın güzellikleri de Allah’ın sonsuz güzelliği yanında sönük ve hiç kalır.

Allah’ın cemalini seyretmekteki lezzet, cennetten alınan lezzetten çok çok üstündür, asla kıyasa gelmez.