"Bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla Cenâb-ı Hakk'ın sohbetine ve münâcâtına müşerrefiyettir." Buradaki "münacatına müşerrefiyeti" açar mısınız?


Sohbet ile münacat birbirini tamamlayan kavramlardır. Yani insan sohbet ederken de dua edebilir ya da dua da bir cihetle sohbettir. Peygamber Efendimiz (asm) miraçta Allah’a hem münacat edip dua etmiş hem de kudsî bir sohbette bulunmuştur.

Zaten insanın en mühim ibadeti dua ve münacattır.  Miraç, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarının en azam mânâsı ile temsil edildiği bir görüşme ve makamdır. Yani Resul-i Ekrem Efendimiz (asm)'in mi'raçtaki sohbeti, bütün kâinatın Rabbi ismiyle, bütün mevcudatın Hâlıkı ünvanıyla yapılmış bir görüşmedir.

"Münacatına müşerrefiyet" tabirinin diğer bir mânâsı da Allah’ın en güzel bir münacatı miraçta Hazreti Peygambere hediye etmesidir ki bu münacat Bakara suresinin son ayetleridir; yani "Âmene'r-Resulu..." ayetleridir.