"Biri mütekellim, biri muhatap, biri maksat, biri makamdır." Bunların farkları nelerdir?


Mütekellim; konuşan kimseye deniyor, makam ise; konuşan kişinin gücünü ve itibarını ifade eden bir kavramdır. Muhatap ise; konuşulan, hitap edilen ve mesajın aktarıldığı kimse demektir. Maksat ise; konuşanın konuştuğu kişiye verdiği mesaj ve gaye demektir.

Mesela; bir yüzbaşı bir askere; "Git şu olayı tahkik et." diye bir emir verdi. Burada mütekellim yüzbaşı, makam yüzbaşılık, muhatap asker, maksat ise olayın tahkik edilmesidir.