"Cenab-ı Hakk'ın mukabelede bulunması, mü'minlerin teşvikine ve terahhumlarına işaret olduğu gibi,.." Devamıyla izah eder misiniz?


"Sonra, makamın muktezasıyla onların istihzalarına karşı mü'minlerin mukabelede bulunmaları icap ederken Cenab-ı Hakk'ın mukabelede bulunması, mü'minlerin teşvikine ve terahhumlarına işaret olduğu gibi, münafıkları da istihza etmekten  zecir ve men etmek içindir. Zira, istinatları Allâmü'l-Guyûba olanlar, istihza edilemezler." (1)

Allah’ın mümin kullarının, münafıklara karşılık vermesine gerek kalmadan, kendi bizzat devreye girerek karşılık vermesi; müminler açısından büyük bir onur, büyük bir şefkat, büyük bir motivedir. Çünkü âlemlerin Rabbi olan Allah; hem mümin kulları adına onlara cevap vererek onları teşrif etmiş oluyor, hem de karşılık vermekten doğacak tehlikelere karşı onları korumuş oluyor.

Ayrıca münafıkları açık etmek, yani onlarla alenen cenge girişmek; onların ıslah olma vasfının kaybolmasına da bir sebeptir. Nitekim Peygamber Efendimiz (asv) bine yakın münafığı yumuşak tavrı ile ihlasa sokmuştur.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 14-15. Âyetlerin Tefsiri.