"İman edenlerle karşılaşınca 'inandık' derler, şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise 'Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz.' derler." Buradaki "alay" kısmını biraz açar mısınız?


“İman edenlerle karşılaşınca 'inandık' derler, şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise 'Biz sizinleyiz, biz yalnızca alay etmekteyiz.' derler.” (Bakara, 2/14)

Münafıklar, kendi içlerinde müminler ile dalga geçip alay ederlerken, müminlerin arasında tersi bir tavra giriyorlar. Buradaki şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ifadesinden iki mana anlaşılabilir:

Birisi; kendi gibi diğer şeytansı münafıklar ile beraber kaldıklarında, diğeri ise; kendi içindeki şeytanları ile başbaşa kaldıklarında gerçek yüzlerini gösterirler demektir.

Beydavi’de geçen bir rivayete göre, münafıkların reisi İbnu Übey ve yandaşlarının önlerine sahabeden bir grup çıktı. İbnu Übey, arkadaşlarına dedi: 

“Bakın, bu sefih insanları sizden nasıl çevireceğim?”

Ardından Hz. Ebu Bekr (ra)'in elini tutup şöyle dedi: 

“Merhaba ey Teym oğullarının efendisi, şeyhül-İslâm, Rasulullahın hicrette mağara arkadaşı, canını ve malını Allah Rasulü için feda eden zat!”

Sonra Hz. Ömer (ra)’in elini tutup şöyle dedi:

 “Merhaba ey Adiy oğullarının efendisi, hak ile batılı ayıran, dininde kuvvetli, nefis ve malını Allah Rasulü için feda eden zat!”

Daha sonra Hz. Ali (ra)’in elini tutup şöyle dedi: 

“Merhaba ey Peygamberin amca oğlu ve damadı, Rasulullah müstesna Haşim oğullarının efendisi.”

İşte bu âyet, bu olaydan sonra nazil oldu. (1)

(1) bk. “Münafıklar, şeytanları ile baş başa kaldıklarında, biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.” (Bakara, 2/14) ayetine göre, münafıklar şeytanlarla mı konuşuyorlar?