İmanın binler mehasininden, bu derste açıklanan beş noktanın dışında birkaç örnek verebilir misiniz?


Üstat Hazretleri Üçüncü Söz’de

“Evet her hakikî hasenat gibi cesaretin dahi membaı; îmândır, ubûdiyettir...”

buyurur.  Konuya bu cümlenin ışığında baktığımızda, îmanın güzelliklerinin sayılamayacak kadar çok yan dalları olduğu anlaşılır. İbadetin bütün çeşitleri ve güzel ahlâkın bütün şubeleri ayrı birer güzelliktirler.

Haramların tümünden sakınmak, bütün ömrünü helal dâiresinde geçirmek, istikamet, adâlet, edep, haya, tevazu, merhamet, ikram ve ihsan gibi sayısız güzellikler hep îmanın meyveleridirler.