“Sol tarafına bakar ki, dağlar-misâl bâzı inkılâbât-ı berzahiye ve uhreviye arkalarında, Cennetin bağlarındaki saâdet saraylarında kurulmuş bir ziyâfet-i Rahmâniyeyi o nur-u îmân ile uzaktan uzağa fark eder.” inkılâbât-ı berzahiye ve uhreviyenin izahı?


İnsan bu dünya hayatına başlamadan önce anne rahminde bir çok inkılaplar geçirdi. Nutfeden alâkaya, alâkadan mudgaya geçişler ayrı birer inkılaptırlar. Böyle birçok inkılaplardan sonra dünün bir damla suyu, göz, kulak, el, ayak, kalp, mide gibi nice cihazlarla donatılmış olarak bu dünyaya gönderildi.

Rahm-ı maderden bu âleme gelmek için birçok inkılaplar gerektiği gibi, kabirden cennet ve cehenneme geçmede de yine birçok inkılaplar yaşanacaktır.

Kabirden mahşere çıkış safhasında ruhların yeniden bedenlere kavuşması, mahşerin dehşeti, vakfe denilen uzun süre bekleme safhası, mizanın kurulması, amellerin tartılması, sıratın geçilmesi, cennete varılması,  sıratı geçemeyenlerin cehenneme gitmeleri gibi nice inkılaplar olacaktır.