"Hem Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Adbâ ismindeki devesi, vefat-ı Nebevîden sonra kederinden ne yedi, ne içti, ta öldü. Hem o deve, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile mühim bir kıssayı konuştuğunu,.." Buradaki "mühim kıssa" nedir acaba?


Bu kıssanın ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Fakat İbn Abbas (r.a)'ın rivayet ettiği bir hatırada buna dair işaretler olabilir. Şöyle ki:

"Hz. Peygamber (asm) bir gece evinden dışarı çıktı. Evinin önünde bir deve vardı. Hz. Peygamber (asm) devenin yanından geçerken deve:

'Esselamu aleyküm ey kıyamet gününün süsü, ey âlemlerin Rabbinin elçisi.' dedi. Hz. Peygamber (asm) ona dönerek,

'Aleyküm selam' buyurdu. Deve:

'Ya Resulallah, ben Kureyş'ten "Adba" isimli bir adamın devesiydim. Ondan kaçtım ve çöle vardım. Gece olduğu zaman yırtıcı hayvanlar beni korudular. Yırtıcı hayvanlardan bazıları: "Bu Muhammed (asm)’in devesidir, ona zarar vermeyin." diye bağırdılar. Sabah olduğu zaman otlamak istedim. Bütün ağaçlar "Beni ye beni ye sen Muhammed (asm)’in devesisin." diye bağırdılar. Ta ki bu şekilde buraya kadar geldim.'

Sonra deve Hz. Peygamber (asm)'e bir arzusunun olduğunu söyledi. Hz. Peygamber arzusunun ne olduğunu sordu. Deve:

'Allah'tan, bu dünyada beni senin bineğin yaptığı gibi, cennette de senin bineğin olmayı istiyorum.' dedi. Hz. Peygamber (asm)

'Allah isteğini kabul etti.' buyurdu." (bk. Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1/637)