"Kâinatın bir güzel takvimi olmak" ne demektir?


Bu, "Yirmi Üçüncü Söz" başta zikredilen âyet-i kerîmelerin manevî bir tefsiridir. İlk âyette “Biz insanı ahsen-i takvimde yarattık.” buyrulmuştur. Dersin tamamından anlaşılacağı gibi ahsen-i takvim “insanın diğer varlıklardan çok daha üstün bir istidada sahip bulunması, bütün İlâhî isimlere ayna olması, Allah’ın rububiyetine karşı ubûdiyet görevini en mükemmel ve en cami bir şekilde yerine getirebilmesi” gibi ulvî mânaların tümünü ifade eder.

İşte "kâinatın güzel bir takvimi olmak", âyette haber verilen bu üstün yaratılışın gereğini yerine getirmek demektir. Bunun çok önemli bir yolu da küllî duâda bulunmaktır.