"On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da" şeklinde telif tarihi verilmiş sitenizde. Ben Üstad'ın 1353 (Rumi 1350) ifadesinden, tarihin en az 1935 olması gerektiğini düşündüm, yardımcı olmanız mümkün mü?


1926 yılından önceki tarihlerin hesaplanmasında, yılbaşına dikkat edilmesi gerekmektedir. Rumi takvimde yılbaşı MART ayıdır. Kullanmakta olduğumuz Miladi takvimde ise yılbaşı OCAK ayıdır. Doğum tarihleri ay olarak değil de (1.2. ay gibi) numaralı olarak verilirse Mart ayı 1. ay, Ocak ayı 11. ve Şubat ayı da 12. aylardır. Ocak ve Şubat ayları için, Miladi tarihten 585, diğer aylar için Miladi tarihten 584 rakamı çıkarılır.
 
a) 1334 Rumi = 1918 miladi yılından evvelki yıllara ait olanların tarih dönüşümleri için;
Miladi tarihten 585 (584), Ay tarihinden de 13 rakamı çıkarılırsa RUMİ tarih, Rumi tarihe 585 (584), Ay tarihine de 13 rakamı eklenirse MİLADİ tarih hesaplanmış olur.

b) 1334 Rumi = 1918 miladi yılı ve daha sonraki yıllar için;
Miladi tarihten 584 çıkarılırsa RUMİ tarih, Rumi tarihe 584 eklenirse MİLADİ tarih hesaplanmış olur. Ay ve günler aynıdır.

Buna göre, Rumi 1350 tarihine 584 ilave dilirse miladi 1934 olur.