İnsana ait cihazat, alat ve letaifin haşirde ondan şikâyetçi olup aleyhinde şehadet etmeleri veya memnun olup lehte şehadet etmeleri ne demektir?


İnsanın bütün organlarının, duygularının, latifelerinin kendilerine mahsus tesbihleri vardır. Her şeyin, Allah’ı hamd ile tesbih ettiklerini bildiren ayet-i kerimenin bu haberine, organlarımız ve latifelerimiz de dâhildir.

Onlar Allah’ı tesbih ederken onları kullanan insan, günah ve isyan yolunu tutmuşsa, o tesbih eden mahlukları günahına yardımcı yapmış gibi olur ve bu hâl ahirette o cihazların ve aletlerin ondan şikâyetçi olmalarını netice verir. Bu hakikati ders veren bir ayet-i kerime:

“O günde ki, onların aleyhine dilleri ve elleri ve ayakları neler yaptıklarına dair şehadette bulunacaklardır.” (Nur, 24/24)

Öte yandan, insan iman ve salih amel yolunu tuttuğu takdirde, o cihazlar ve latifeler onun hakkında güzel şehadette bulunacaklardır. Altıncı Söz’de bu mana şöyle nazara verilir:

“Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler.”