"اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا Bu sıla ve mevsule tâbiri, ism-i fâil sigası olan اَلْمُؤْمِنِينَ ’den daha uzun olduğu halde neye işarettir?" Bu soruyu cevabıyla birlikte izah eder misiniz?


"S.  اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا Bu sıla ve mevsule tâbiri, ism-i fâil sigası olan  اَلْمُؤْمِنِينَ ’den daha uzun olduğu halde neye işarettir?

C. Sûrenin başında tafsilen zikredilen اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ilâahir, olan sıla ve mevsule işarettir ki, orada yapılan tafsil, burada yapılan icmâle beyan olsun."(1)

Burada, Allah neden aynı manayı ifade edecek “müminler” kelimesi yerine “iman eden ve iyi işler işleyen mü’minler” ifadesini kullanıyor diye soruluyor. Yani tercih edilen bu uzun cümlenin işaret ettiği ekstra bir mana ve letafet nedir, denilmektedir.

Cevapta ise, sûrenin başında detaylı bir şekilde zikredilen âyetlere bir atıf yapılmak istenildiği vurgulanıyor. Yani müminlerin iki temel vasfından olan iman ve salih amelin ne olduğu sûrenin ilk dört âyetinde tafsil edilmektedir. Bu uzun cümlede bu âyetlere bir gönderme yapmaktadır.

Gönderme yapılan âyetler ise şunlardır:

"İşte Kitap! Şüphe yoktur onda. Rehberdir müttakîlere!  O müttakiler ki görünmeyen âleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden infak ederler.  Hem sana indirilen kitabı, hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Âhirete de kesin olarak onlar inanırlar."(Bakara, 2/2-4)

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara sûresi, 25. Âyetin Tefsiri.