"Her fen, kendi lisan-ı mahsusuyla mütemadiyen Allah’tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar." Allah -haşa- olmasa bile, mesela matematikte 2+2=4'tür. Bu sabittir, değişmez, yani bir yaratan olmasa da doğrudur bu... Nasıl anlayabiliriz?


"El-Muhsi" Allah’ın güzel isimlerinden bir tanesidir. Manası ise, sayı sayan ve her şeyin aritmetiğini ve sayısını bilen anlamlarına geliyor ki matematik ilmi bu ismin bir tecellidir.

Matematik içinde çok sayıda önerme ve formüller bulunuyor; bu önerme ve formüllerin hepsi büyük bir mantık ve akıl işidir. Haliyle matematik ilminin akılsız ve şuursuz tabiata ya da tesadüfe verilmesi mümkün değildir. Şayet Allah, sayıları ve bu formülleri icat etmese idi insanoğlunun ticari ve sosyal hayatı olamazdı.

"Musavvir" ismi, her bir eşyaya nasıl şekil vermiş ise -bundan da hendese ilmi çıkmıştır- aynı şekilde "Muhsi" ismi de matematik ilmini bize bahşetmiş ve insanlığın hayatını kolaylaştırmıştır.

Haşa, Allah olmasa idi, sen de senin kafanda beliren matematik de olmazdı. Matematik denilen şey müstakili-bizzat değil eşya ve insan ile kaim bir soyut ilimdir. Mesela, on tane buğday tanesi olmasa idi on rakamı da olmazdı (ya da rakamı belirgin kılacak nesneler olmasa idi rakam da olmazdı).

Yani ortada sayan ve sayılan -ki bu insan aklı ve nesnedir- olmasa sayma işi olamazdı, demek sayma sayan ve sayılan ile açığa çıkan izafi bir değerdir, bu yüzden matematik ilmi nesnel değil öznel bir ilimdir.

Özetle, matematik, insan ile eşya arasında köprü kuran özel ve güzel bir nimet-i Muhsi'dir.