"Kur’ân ve cihad hizmetinde dünyada bir pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii’ni puthane.." Ayasofya'da put göremiyoruz, Üstad'ın kastettiği resimler midir?


Ayasofya'daki Hristiyanlığa ait ikonlar bir nevi putlardır. Üstad Hazretlerinin de kastettiği de budur. Yoksa gerçek manada bir heykel ve putlar kastedilmiyor. Ama ikonların içeriği tamamı ile put imgeleri ile doludur.

İkon (dinî imge), Hristiyan Ortodoks mezhebinde görülen Hz. İsa (as), Hz. Meryem veya azizlerin, tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılan dinî içerikli resimleridir.