"Acaba garib, hastalıklı, çok ihtiyar, ziyade zaîf, tam fakir ve yarım ümmi..." Burada geçen "yarı ümmilik" ne demektir?


"Ümmi" okuma ve yazması olmayana denir. "Yarı ümmi" ise, okuma ve yazması olduğu hâlde, yazması zayıf olan kimseye denir. Üstad Hazretlerinin "yarı ümmi" ile kast ettiği, kendi yazısının zayıf olmasıdır.

Üstad Hazretleri bu hususa şu şekilde işaret ediyor:

"Ben de derim: Ey kardeşlerim! Cenâb-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet-i İlâhiyedir. Ben de sizin gibi, iktirânı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki: 'Bunlar olmasaydı, benim gibi yarım ümmî bir biçare nasıl hizmet edecekti?' Sonra anladım ki, sizlere kalem vasıtasıyla olan kudsî nimetten sonra, bana da bu hizmete muvaffakiyet ihsan etmiş. Birbirine iktiran etmiş; birbirinin illeti olamaz. Ben size teşekkür değil, belki sizi tebrik ediyorum. Siz de bana minnettarlığa bedel, dua ve tebrik ediniz."(1)

(1) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a.