"Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır." Namazdan sonraki hakikatler neler olabilir?


Burada hedef, bir önem sıralaması yapmak değil, namazın önem ve gerekliliğini vurgulamaktır. Yani Üstad Hazretleri, burada namazın imandan sonra en elzem bir kulluk görevi olduğunu ihtar ediyor. Yoksa bir önem skalası yapılmıyor.

Diğer bir mana; imandan sonra farzlar gelir ve namaz farzların efendisi ve en külli mümessilidir. İlle bir sıralama yapılması gerekirse, imandan sonra farzlar gelir ki, namaz ve İslam’ın diğer emirleri bunu takip eder: Namaz, zekat, oruç, hac diye gider...