"Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa herkese ibahe etse, sonra da zayiat vuku bulsa kabahat kimdedir." cümlesini açıklar mısınız?


"Dokuzuncu sual: Acaba bahçıvan bir bahçenin kapısını açsa, herkese ibaha etse, sonra da zâyiat vuku bulsa, kabahat kimdedir?"(1) 

İttihat ve Terakkinin Meşrutiyet adı altında baskıcı ve dayatmacı bir tavır sergilemesi, tabanda Meşrutiyete karşı bir antipati oluşturdu.

Yani "bahçıvan bahçenin kapısını açıp bahçeyi yağmalattı" ifadesi ile dayatmacı komitenin Meşrutiyeti nasıl lekelettiği ifade edilmiş oluyor.   

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi.