"Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakikî, bir kısmı vehmîdir." Hastalığın vehmi kısmına örnek verir misiniz?


Evham, olmayan bir şeyi olur zannı ile meraklanma ve bundan üzüntü duyma halidir. Yani aslı olmayan, zarar ihtimali çok az olan bir şeyden kederlenme ve şüphe duyma durumudur.

Kişinin, hayatını olumsuz etkileyecek kadar evhamlı olması, her şeyi kafasına takması ve bundan dolayı bazı bedenî ve ruhî hastalıklara duçar olması haline psikiyatride; "anksiyete bozukluğu" adı verilir. Meselâ, çocuğu evden çıksa kaza geçirebileceğini düşünme, ortada mühim bir sebep yokken sürekli işlerinin bozulmasından korkma, kendisi ya da yakınlarının sağlığı ile ilgili endişe duyma gibi haller kişinin hayatını menfi olarak etkiler hatta çekilmez bir hale getirir.

Bu hastalığın inanç boyutuna da vesvese deniyor. Aklından kötü bir düşünce geçtiğinde, acaba imanıma bir zarar geldi mi korkusu da bir vehimdir.