"Risale-i Nur’u yazmanın uhrevî ve dünyevî pek çok faideleri olduğu, bunların da: 1. Ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek. 2. Üstad'ına neşr-i hakikatte yardım etmek. 3. Müslümanlara iman cihetinde ... 6. İman ile kabre girmektir." İzah eder misiniz?


1. Ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmek: Bu bir manevi cihattır ve sevabı ahirete bakar.

2. Üstad'ına neşr-i hakikatte yardım etmek: Bu bir emir bi'l-ma'rûf nehiy ani'l-münkerdir ve sevabı yine ahirete bakar. Hatta iyiliği emredip kötülükten sakındıran birisine yardım etmek farz bir ibadettir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmek: İman hizmetinde bulunmak ibadetlerin en üstünüdür.

4. Kalemle ilmi tahsil etmek: İlim tahsil etmenin faziletine dair onlarca âyet ve hadis vardır.

5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî ibadeti yapmak.

6. İman ile kabre girmektir: Son ikisinin uhrevi karşılığı zahirdir.

Esasında sayılan altı kalem Risale-i Nur'un vasıflarıdır ve ona her ne cihetle olursa olsun hizmet etmek, dolayısı ile imana ve ahirete hizmet etmek anlamı taşımaktadır.