Şefkatin, aşk ve muhabbetten üstün olmasını nasıl anlayacağız?


Şefkat aşktan daha üstün daha kısa daha selametlidir

Aşkın mahiyetinde beklenti ve karşılık görme vardır. Bütün âşıkların divanında bunu görmek mümkündür. Lakin şefkat böyle değildir, şefkatte beklenti ve karşılık yoktur. Şefkat bizatihi halis ve sâfîdir.