Risale-i Nur'un Türkiye'de yaptığı inkılaplar neler olabilir?


Risale-i Nur'un Anadolu da yapmış olduğu en büyük inkılap tecdid-i iman ve ona dayalı olarak ibadet ve ahlak değişimidir.

Materyalist felsefenin herkesi inkâra ve küfre sürüklediği on dokuzuncu asırda Risale-i Nurlar, akli ve mantıki deliller ile milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuş ve binlerce genci mutlak anarşizm olan komünizmin pençesinden kurtarmıştır.

Risale-i Nur, aynı zamanda din ile fen ilimlerinin beraber okutulduğu bir eğitim sistemini savunarak, dindar aynı zamanda modern bir Müslüman kimliğinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur.

Risale-i Nur, saltanat ve istibdada karşı cumhuriyet ve demokrasiyi savunmuş ve bunun isimde ve resimde değil, gerçek anlamda uygulanması gerektiğine dikkat çekmiştir.

Risale-i Nur'un bariz diğer bir vasfı, hukukun üstünlüğü ve mahz-ı adalettir. Yani "güçlü olan haklı değil, haklı olan güçlüdür" ahlakını benimsemiş ve bunun kalp ve zihinlerde yerleşmesine hizmet etmiş ve elan da etmektedir.