"Çok esmâya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara mübtelâ olan insan,.." Her insan bu makama liyakatli olabilir mi?


Her insan bütün esmâya muhtaç olduğundan, bu örnek bütün insanlar için geçerlidir. Şu farkla ki, hasta olanlar Şâf’i isminden medet diledikleri gibi, zillete düşmüş kimseler de Muizz (izzet lütfeden) isminden medet beklerler.