"Çok esrarın anahtarlarını tazammun eden iki sırrı beyan eder." Çok esrardan maksat nedir ki; bu dal o esrarın anahtarlarını tazammun ediyor?


İlk cümlede "İki Sır" halinde özetlenen “Çok Sırlar” hakkında, bu Dal’ın tamamında birtakım ipuçları veriliyor.

Katre, Zühre, Reşha misâlleri esas alınarak, “evliyanın meşhudatındaki ihtilaflar, ehl-i fikrin görüşlerindeki farklılıklar, enbiyanın farklı şeriatlarındaki hikmetler, geçmiş kitaplarda haşr-i cismanî gibi bir kısım iman hakikatlerinin mücmel olarak yer alması, evliyanın bir kısmının sadece tevhid’te ileri gidip diğer iman hakikatlerinde onun kadar inkişaf etmemeleri” gibi bir çok sırra işaretler ediliyor.