"Şu üç şeyde çok hakikatlara işaret etmekle beraber, nefis ve akıl ve kalbin sülûklerine işaret eder ve üç tabaka ehl-i hakikate misaldir." Bu üç örneğin üç tabaka ehl-i hakikate misâl olması ve bu üç tabakanın da üçer taifesi bulunmakla dokuz taife olması nasıl anlaşılabilir?


 “Nefis ve akıl ve kalbin sülûkleri”yle, hakikati bulmaya çalışan hakikat yolcuları üç gruba ayrıldıktan sonra “Birincisi: ...”, “İkincisi: ...” , “Üçüncüsü: ...” denilerek her birine mensup üç ayrı taife nazara verilmiş, böylece bu yolun yolcuları dokuz taifeye çıkmıştır.