GAZVE-İ BUVAT (Buvat Savaşı)


Buvât, Medîne’nin yaklaşık 80 km kuzeybatısında, Mekke-Suriye ticaret yolu üzerinde bulunan bir mevkidir. Hz. Peygamberin (a.s.m.) ilk gazvelerinden olan Buvât Gazvesi, Müslümanlarla Kureyşliler arasında gerçekleşmiştir. Ancak bu gazvede taraflar arasında bir çarpışma olmamıştır.

Hz. Peygamber (a.s.m.) Medîne’ye hicret ettikten sonra çeşitli kabilelerle iş birliği yaparak Mekke-Suriye ticaret yolunu kontrol altına almak istiyordu. Böylece Kureyş’ten ekonomik açıdan daha üstün duruma geleceklerdi. Diğer yandan iş birliği yaptığı kabilelerin güvenliğini Kureyş tehdidine karşı koruması gerekiyordu. Bir gün içlerinde azılı müşrik Ümeyye bin Halef’in de bulunduğu 100 kişilik bir muhafız grubunun kontrolü altında hareket eden 2500 develik büyük bir Kureyş Kervanının Buvât mevkiinden geçeceği haberini aldı. Hz. Peygamber (a.s.m.) Hicretin 2. senesinde Rebiülevvel ayında, 200 muhacirle Medîne’den yola çıkarak bu mevkie geldi. Bu mevkie gelince kervanın buradan daha önce geçmiş olduğu öğrenildi. Düşmanla karşılaşılmadan Medîne’ye geri dönüldü.