"Efkâr-ı amme-i âlem" kavramını açar mısınız?


Efkâr-ı amme-i âlem; kamuoyu, kamu görüşü, kamu hissiyatı, kamu vicdanı gibi mânalara geliyor.

Mekke toplumunda bütün kamuoyu ve kamu hissiyatı Hazret-i Peygamber (asm)'e muhalif ve düşman olmasına rağmen, kısa bir zaman diliminde bu hissiyat ve düşünce tersine dönmüş, iman ve teslimiyete dönüşmüştür. Yani kamuoyu ve hissiyatı, İslam’ın parlak hakikatleri karşısında erimiş, zamanla ona teslim olmuştur.