"Elbette, bir senede yalnız bir defa tevellüde kabil ve ayın yalnız yarısında kabil-i telakkuh olan ve elli senede ye'se düşen bir kadın, ekserî vakitte tâ yüz seneye kadar kabil-i telkîh bir erkeğe kâfi gelmediğinden,." izahı?


Neslin çoğalmasında kadın ve erkek iki faktördür. Bu iki faktörden erkek daha aktif iken kadın fıtraten daha pasiftir. Çünkü kadının doğurganlığı, -Üstad Hazretlerinin de ifade ettiği gibi- sınırlı ve kayıtlıdır. Kadının sınırlı olması, sene de bir kez doğurabilmesi, ayın yarısında yumurtlama yapıyor olması ve elli yaşından sonra da menopoz dönemine giriyor olmasıdır.

Oysa erkekte böyle bir sınırlama ve kayıt bulunmuyor. Erkek her ay her sene ve ömrünün büyük bir kısmında üretken bir durumdadır. Bu yüzden erkeği bir kadın ile kayıtlı kılmak, neslin çoğalması açısından sakıncalı ve risklidir. Üstad Hazretlerinin bu değerlendirmesi gayet makul ve bilimsel bir değerlendirmedir.