Tabiat Risalesi'ndeki ağır tabirler, sırr-ı irşada ters değil mi? Ateist biri kendisine bu hakaretin yapıldığını görürse okuyamaz bu Risaleyi!..


Benzer bazı ifadeleri zaman zaman Kur’an da kullanmaktadır.

Tabiat fikrine sapanların ekseriyeti, kibir ve benliklerine toz kondurmayan tiplerdir ki, onların mesleğine (dikkat edelim, şahıslarına değil gittikleri mesleklerine) böyle ağır ifadeler kullanmak, âdeta kibirlerine merhem sürmek gibidir. Malum, ilaçlar genelde acı ve ağrılıdır; lakin sonucu şifalı ve tatlıdır.

Risale-i Nur şahıslarla değil, batıl mesleklerle mücadeleyi esas almıştır. Bu yüzden o ağır tabirler şahsa değil, gittiği batıl mesleklere karşıdır; bu ayrımı iyi analiz etmek gerekir.

Hastalığın tabiatına uygun bir ilaç vermek gerekir. Yumuşak davranacak yerde sert olmak, sert olmak gerekirken yumuşak davranmak; hastalığı iyi etmez, bilakis daha da azdırır. Kendisini ilah yerine koyan bir adama, "eşek"demek gayet normal bir tepkidir.