"Arzu" ve "meyil" kavramlarını ve aralarındaki farkı açıklar mısınız?


"Arzu" kelime olarak istek, dilek, meyil, emel gibi anlamlara geliyor. "Meyil" ise eğilim temayül anlamına geliyor. Arzu meylin biraz daha ileri aşamasıdır, diye anlayabiliriz.

Eğilim ve isteklerin dozaj farklılıkları vardır ki, arzu ve meyil de böyle birer aşamadır. İnsan bazen eğilim gösterir, ama arzu duymaz. Hatta eğilimde tam bir istek netliği bulunmazken, arzu isteğin ötesinde bir iştiyaktır.